Vision

Detta dokument publicerade vi i Februari 2009 som en vision för detta arrangemang. Vi har sedan dess konkretiserat det mesta men väljer att ha kvar detta dokument synligt då det fortfarande är grunden från vilket lajvet utgår.

Vi vill arrangera ett lajv under sommaren 2010. Här är vår vision.

Ett karaktärsfokuserat lajv

ist2_2339148-fire-season-close1När kärlek och hat, lojalitet och rädsla ställs på sin spets, kommer du få reda på hur mycket dina principer är värda.

 • Hur länge kan man fortsätta gammal kamp?
 • Vad är priset på frihet i kronor och ören?
 • Hur många ideologiska ståndpunkter kan man byta in för en annans liv?
 • Kan man sälja sitt lands historia för att kunna köpa dess framtid?
 • Hur många lögner är en god sak värd?

Ett upplevelsefokuserat lajv

Du kommer att tillhöra en grupp med uttryckta mål och dolda agendor som befinner sig i mer eller mindre konstant förflyttning  på ett område.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
– Utdrag ur ”I rörelse” av Karin Boye

En övergripande vision

ist2_6000085-blazing-fire2Detta projekt startade för att några personer var på ett äventyrslajv som inte var barnsligt och dåligt utan karaktärsdrivet och som berörde. Vi ansåg att genren inte är uttömd och vi vill arrangera och delta i fler sådana lajv. Vi tänker oss ca 35 deltagare och platsen kommer vara den mellansvenska skogen. Världen kommer vara alternativ nutid utan större inslag av övernaturligheter.

Vi anser dessutom:

 • Att ett lajv skall ta upp moraliska och filosofiska frågor som är relevanta för deltagarna i deras off-vardag.
 • Att konflikt, både inom karaktärerna och mellan karaktärerna, skall stå till grund för historien.
 • Att ett lajv skall vara karaktärsdrivet. Detta betyder att fokus ligger på karaktärernas utveckling och spelarnas upplevelse. Detta i sin tur betyder att karaktärerna till viss del skall skrivas av arrangörerna.
 • Att ett karaktärsdrivet äventyrslajv ger de spontana händelser som förhindrar stagnation av rollspel och ger deltagarna inspiration till nya situationer.
 • Att både deltagare som vill förbereda sig i månader innan och sådana som enbart vill improvisera på plats skall känna sig lika välkommna och kunna deltaga fullt ut.
 • Att de så viktiga karaktärsutvecklande och historieutvecklande diskussionerna som bör has innan och efter lajv ej får negligeras eller bortprioriteras till förmån för praktiska diskussioner.

En spelvärld

ist2_225987-muddy-country-road1Följande grundtankar har hittils styrt skapandet av en spelvärld.

 • Världen skall vara så lik vår värld att de flesta föremål i dagens omgivning kan passa in i fiktionen, om än i andra proportioner.
 • Lajvet skall utspela sig helt och hållet i en skog där det inte finns några bofasta karaktärer. Området skall vara en demilitariserad zon.
 • Deltagarna skall tillhöra grupper som befinner sig i förflyttning på området med sin packning.

En bakgrund

ist2_8012010-quarrelLajvet utspelar sig  i en demilitariserad zon mellan två stater med  långvarigt och stabil vapenvila. I den demilitariserade zonen finns en folkgrupp som fortfarande drömmer om det land de en gång hade, om en konflikt som världen glömt. Det är Tjetjenien och Sydamerikas många indiansamhällen. Det är Kinas minoritetsbefolkningar och Afrikas stammar.

En av staterna är rik, har en  teknologisk nivå något högre än dagens västvärld. De tekniska framstegen har gett medborgarna verktyg och möjligheter som tidigare generationer bara kunnat drömma om, men gjort möjligt ett övervakningssamhälle där medborgarnas minsta rörelse eller ord övervakas.

En av staterna har tidigare kämpat emot det militära och kulturella trycket från den andra och behållit sin autonomi till priset av sämre sjukvård och teknik. De gamla oförätter som gav upphov till den demilitariserade zonen blir allt mer avlägsna, och man tittar lystet på den teknologi som erbjuds. Vissa tycker att det är dags att glömma det gamla, låta zonen försvinna och blicka mot framtiden och allianser

Mellan dessa i den demilitariserade zonen finns resterna av vad som en gång var ett tredje land. De är bara dryga tusendet kvar och lever aldrig långt från svält och sjukdomsdöd. De binds samman av den gemensamma drömmen om att återupprätta sitt land och de har omvärldens tysta stöd för detta. Men tiden går och omvärlden börjar glömma.

I denna demiliariserade zon händer det så något, som drar hela världens blickar till sig. Oförberedda och panikslagna måste alla sidor skicka in grupper ut i zonens oländiga skogar. Många ideologier och viljor möts, och många gamla minnen bringas till liv.

Ett tack

Vi vill tacka Staffan, Hanna och Christian som var med på vårt första visionsmöte.

Vi vill också tacka arrangörerna till “I fiendens land och händer” som gav oss inspirationen.


Susanne Vejdemo & Daniel Armyr