Världen

Den vardagliga värld era karaktärer lever i består av två nationer. Dessa är Frisland och Nationen. Mellan dessa ligger en demilitariserad zon på något tiotal mil. Denna zon är den sydvästligaste biten av vad som en gång var Karrland.

Utanför dessa två nationer finns andra länder men de har liten påverkan på er vardag. Alla , förutom Nationen, är med i Världssamfundet som är en freds- och samarbetsorganisation. Världssamfundet erkänner inte längre Karrland som egen nation, men Karrland har ändå rätt till viss representation.

Här kommer en kort presentation av de närliggande kulturerna.

Nationen

Nationen är en högteknologisk stat som för 30 år sedan var en fundamentalistisk, extremistiskt kommuniststat. Nu är ideologin väldigt nedtonad: censur och politiska officerare existerar, men att de existerar debatteras åtminstone i nationell TV. Nationen vill ta sin plats i världsamfundet – men måste då konfrontera sina tidigare krigsbrott. Hur många lögner är en god sak värd? Nationen är Japan som inte vill tala om krigsbrotten i Kina, Ryssland som vill vara modernt men reflexivt slår till mot fri media. Nationen stängde, som en politisk markering, sina gränser för Frislänningar för några år sedan.

Nationen är en supermakt som styrs av funktionalism. Ekonomin blomstrar och medborgarna saknar inget i materiell väg. Medborgarnas plats bestäms vid födseln av deras genkod, och följer man sin utstakade väg är livet lätt. Att inte följa sin utstakade väg är inte olagligt, men ses ner på. I Nationen är man summan av sina gener, varken mer eller mindre.

Vill du får en bild av hur Nationen ser ut, titta på den här trailern för filmen Gattaca:

Frisland

Frisland är ett litet land som är känt för sin individualism, direktdemokrati, neutralitet och vilja att vara världssamvete – tänk Norge, Sverige eller Schweiz. Frisland har gjort neutralitet till en statsideologi och har medlare, observatörer och medicinsk personal i många av världens konflikthärdar. För 30 år sedan försökte de medla i konflikten mellan Nationen och Karrland och var instrumentella i att skapa den demilitariserade zonen och få världsamfundet att tvinga Nationen att respektera den – men först efter de anklagats för att passiva stått vid sidan av när Nationen massakrerade en Karrländsk stad. För fem år sedan lovade de att hjälpa Karrland få igenom en resolution i världsamfundet mot Nationen, sedan den senare gjort en straffexpeditionen mot den Karrländsk byn Vala efter en självmordsbombning: i sista ögonblicket ändrade sig de Frisländska politikerna – eventuellt ”köpta” av ett handelsavtal med Nationen.

I Frisland kan man komma hur långt som helst, men ekonomin är stagnerad och det finns inga skyddsnät för den som misslyckas. Frisländska staten är en demokratiskt vald institution som ansvarar för ett polis- och rättsväsende. Polisväsendet upprätthåller grundläggande ordning i samhället. Rättsväsendet ser till att ingångna avtal uppfylls och genomdriver statens drakoniska anti-diskrimineringslagar. I Frisland är du summan av dina egna handlingar och inget annat.

Vill du se hur Frisland ser ut, kan du ta inspiration ur filmen The Pursuit of Happyness. Trailern finns här:

Karrland

Karrland är ett decentraliserat klansamhälle som styrs av ätteöverhuvudena. Karrland har krympt till en femtedel av sin ursprungliga storlek och deras ekonomi är bombad till stenåldern. Tänk Tjetjenien, Finland under Finska vinterkriget. Deras land är borta, omvärlden börjar glömma dem. Hur länge kan de fortsätta en förlorad kamp – speciellt de som fötts efter kriget? Vissa vägrar glömma och det finns extremistgrupper som utför attentat och självmordsbombningar mot Nationen.

Karrland är mycket protektiv över sin kvarvarande kultur: de låter ingen komma in och bosätta sig om de inte är ingifta i en Karrländsk familj. Karrland har sin historia och ett arv att vara stolta över. Karrlänningarna var den första kulturen att uppnå civilisation i denna region och hela regionens kultur kommer ursprungligen från Karrland. I Karrland är du summan av ditt arv, varken mer eller mindre.

Vill du få en bild av hur Karrland ser ut, titta på filmen Grbavica. Trailern finns här: