Projektet avslutas

Alla bidragspengar har mottagits. Alla deltagare som uppgav bankuppgifter på enkäten har fått sin återbäring på 100kr. Då är det dags att börja stänga böckerna.

Det är med blandade känslor jag skriver denna nyhetsuppdatering men nu är det dags att börja montera ner det här projektet för att göra plats för nya projekt i framtiden. Den här hemsidan kommer finnas kvar i några år framöver som ett minne och även arrangörswikin vi använde kommer finnas kvar ifall en uppföljare någonsin arrangeras. Däremot kommer vi under den närmaste månaden plocka bort gruppsidorna, så vill ni ha något sparat därifrån, gå in nu och plocka det ni vill ha.

Krigsmonumentet i Srebrenica

Krigsmonumentet i Srebrenica

0 Response to “Projektet avslutas”


Comments are currently closed.