Resultatet av deltagarenkäten

Vi har nu fått in svar från 22 av 25 deltagare på lajvet. Vi känner därför att vi kunnat bilda oss en god uppfattning om er syn på lajvet. Vi uppfattar att ni som deltagare över lag har varit nöjda med arrangemanget. Särskilt nöjda verkar folk ha varit med kommunikationen med oss före och under lajvet, att slippa skriva egen roll från grunden, transparensen inom gruppen, kulturerna vi skapade, samt det generella förtroendet för arrangörerna (tack så hemskt mycket!).

Dock finns det några delar där kommentarerna varit med blandade eller rent av negativa. Dessa är:

Förberedelsedagen

Vad gäller karaktärs och det praktiska arbetet under workshopen på torsdagen har svaren och kommentarerna varit rätt jämnt fördelade. Även om en majoritet var nöjda med inslaget upplevde några av er att ni blev skrivna på näsan medan andra kände att ni blev något lämnade vind för våg. Utifrån att fördelningen var så jämn åt båda hållen ser vi att det skulle vara svårt att generellt göra något åt detta. Vi hade dock hade självklart kunnat varit mer uppmärksamma på stämningen i gruppen och på så sätt anpassat vår information bättre efter varje grupps individuella behov.

Mat

En stor majoritet av deltagarna var nöjda med mängden mat. Några få var dock mycket missnöjda. Maten vi gav er innehöll 5000kcal per person och dygn vilket motsvarar 2.5 dygns normal förbränning i stadsmiljö. Detta sagt är det ändå väldigt tråkigt att vissa personer gick hungriga. Vad det gäller smakupplevelsen så var detta den punkt ni var mest missnöjda med. Kommentarerna tyder på att maten hade behövt vara bättre kryddad och att vi borde skickat med er salt.

Väglängd

På grund av en felräkning från oss arrangörer blev första dagens vandring ungefär dubbelt så lång som planerat. Detta var självklart oturligt och vi ber så mycket om ursäkt. Utvärderingen visar att 5 timmar hade varit en lagom längd att vandra (vilket var planen innan felräkningen) och att ni hade velat få använda vägarna mer. Vi trodde att det skulle röra sig mer turister i området på vägarna än vad det gjorde vilket var orsaken till att vi bedömde att lajvet skulle bli bättre om vi höll er borta från vägarna.

Intrigföremålen

Kommentarerna visar tydligt att den stora lådan var för stor, för tung och för ful. En informationsmiss från arr gjorde att lådan slogs sönder under lajvet vilket inte var planen. Lådan skulle även varit bättre dekorerad men även detta missades på grund av felkommunikation inom arrangörsgruppen. Gör vi om det här kommer lådan vara ungefär hälften så stor och vara betydligt snyggare.

Balansen mellan äventyr och personliga val

Här var inte kommentarerna enhälliga, men vi har ändå fått känslan av att många av er tyckte att äventyrsintrigen tog överhand över de personliga intrigerna. Vi inser i efterhand att vi skulle velat haft en bättre balans. Vad domedagsvapnet dock skulle bytts ut mot är vi mer osäkra på för att inte heller riskera att balansen tippar för långt åt andra hållet och äventyrsintrigen därmed blir irrelevant. Detta är ett problem vi själva har upplevt som deltagare på fler andra arrangemang. Vi ser ingen självklar lösning och tror att det här är en fråga som måste diskuteras djupare och mer i lajvsverige. Vi funderar på att hålla en paneldebatt eller workshop i ämnet på nästa Prolog.

Om ni har ytterligare åsikter eller vill diskutera resultaten med oss hör gärna av er.

Vänliga hälsningar

Arrangörerna

0 Response to “Resultatet av deltagarenkäten”


Comments are currently closed.