Arr rekar området: Dag 2

Ytterligare en dags rekognoscerande har visat oss ytterligare några inhägnade områden som inte fanns utmärkta på kartan. Dessutom blev det lunch i resterna av Dimbros Fäste.

För övrigt finns det fortfarande en handfull roller lediga på lajvet, så tveka inte att anmäla dig själv eller din kompis.

0 Response to “Arr rekar området: Dag 2”


Comments are currently closed.